วิธีดาวน์โหลด:

บนคอมพิวเตอร์: คลิกขวาที่ GIF คลิก “บันทึกภาพเป็น” จากนั้นคลิกบันทึก (เพื่อบันทึก GIF ในคอมพิวเตอร์ของคุณ)

บนมือถือ: กด GIF ค้างไว้แตะ “ดาวน์โหลดภาพ” (GIF จะบันทึกอุปกรณ์ของคุณ)