Cách Tải Về

Trên Máy Tính: Nhấp chuột phải vào GIF, nhấp “Save image as” sau đó nhấp Save (để lưu GIF về máy tính)

Trên Điện Thoại: Nhấp và giữ GIF, chọn “Tải Hình” (GIF sẽ lưu trên thiết bị của bạn)