Người đẹp Mbabe rất thích bánh ngọt… nhưng ai sẽ là kẻ thua cuộc và nhận kem lên mặt của mình?