Đón xem Remie-Chelle thực hiện thử thách trứng phục sinh, trả lời những câu hỏi vui nhộn và hiểu về nàng hơn.